Adresa: 2 Korriku 2/3

Prishtinë 10000, Kosovë

Tel: +386 49 728 019

E-mail: info@kosid.org